Supervision 2019-04-15T08:02:49+00:00

Supervision

Supervision betyder at vejlede og rådgive. Proceslaboratoriet tilbyder supervision, hvor fagpersoner eller grupper får supervision i forhold til deres faglige arbejde og deres faglpersonlige udvikling. Supervision tager afsæt i en sag eller problemstilling. I forhold til den fagpersonlige udvikling vil fokus være på de områder, der forhindre os i at udvikle vores fagpersonlighed og som hæmmer os i vores faglige relationer. Supervision er dog ikke terapi. Et dybere terapeutisk arbejde vil ikke finde sted i supervisionsrammen.

Supervisions formål og opgave er at udsætte supervisanterne (de superviserede) for påvirkninger, hvor de involveres i en kontakt med deres omverden på et følelsesmæssigt, intellektuelt og handlemæssigt niveau, således at disse niveauer ikke bliver hinandens modsætninger – men helhedsoplevelser. At udvikle supervisanternes fagpersonlighed.

At hjælpe supervisanter til at fokusere og bringe så meget relevant viden frem, som skal bruges til kollektiv højttænkning, med henblik på at forstå situationen og det uløste problem bedst muligt. Ydermere forudsættes det, at supervisanten til stadighed beskæftiger sig ikke bare med den fremlagte sag, men også med selve suprvisantens person.

Vores hypoteser, i al deres ufuldkommenhed, er noget af det bedste vi har.

Lisningsiver – afløses af afklaring, så mest mulig forståelse og læring finder sted.

Som supervisor kan jeg støtte og udfordre Jer I følgende:

  • At udvikle en nuanceret og reflekterende fagpersonlighed.
  • At udvikle evnen til at integrere og håndtere personlige- og følelsesmæssige erfaringer med de faglige elementer.
  • At blive bedre i kontakten til klienter, brugere, borgere, kolleger og samarbejdspartnere.
  • At øge antallet af faglige og personlige redskaber og værktøjer.

Lyder det spændende?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere.

KONTAKT OS